Choose your country / language

BALINIT® PROTEC av Oerlikon Balzers är en REACH_kompatibel beläggning speciellt framtagen för att skydda industriella gasturbins kompressorer från korrosion och erosion. Dessutom kan den här nya PVD beläggningen förbättra kompressorns effektivitet väsentligt.

BALINIT PROTEC for enhanced protection on industrial gas turbine compressors
BALINIT PROTEC for industrial gas turbine blades

Solid partikel erosion (SPE) och vätskedroppserosion (LDE) samt korrosion av turbinblad är tre nyckeldefekter som påtagligt påverkar gasturbinskompressorernas prestanda. Detta bör inte underskattas då den resulterande minskningen av effektivitet kommer att innebära ökade kostnader för er anläggning.

BALINIT® PROTEC av Oerlikon Balzers är en REACH_kompatibel beläggning speciellt framtagen för att skydda industriella gasturbins kompressorer från korrosion och erosion. Dessutom kan den här nya PVD beläggningen  förbättra kompressorns effektivitet väsentligt.

Som en ledande global leverantör av ytbeläggningar med nästan 75 års erfarenhet, baserad på en stark R&D avdelning, förstår vi på Oerlikon Balzers våra kunders behov. Det har alltid varit vår motivation att passionerat utveckla rätt PVD-beläggning i nära partnerskap – perfekt anpassad för era behov.

BALINIT PROTEC
Beläggningsmaterial AlN-based
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg Grå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 20 +/- 1
Max. driftstemp. [°C]**** 1200
Processtemperatur [°C] < 500
Nominell beläggningstjocklek [µm] 5 - 25
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up