Choose your country / language

BALINIT ALTENSA
Productivity gains, cost efficiency and substantial time savings
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA

Kuggbearbetningsapplikationer som kuggfräsning, kuggformning och konisk kuggfräsning måste hela tiden uppfylla nya, allt högre krav:

Det krävs allt kortare bearbetningstider så att produktiviteten kan öka samtidigt som kostnaderna ska minska.

Detta mål kan ni nå genom att använda den innovativa beläggningslösningen för höga hastigheter: BALINIT® ALTENSA. Med denna lösning kan ni dra nytta av extremt snabba skärhastigheter vid höga temperaturer, vilket leder till stora produktionsvinster och högre effektivitet.

Förbättrad varmhårdhetMinskat slitage vid höga skärhastigheter
Förbättrat motstånd vid abrasiv nötningMinskad flankförslitning vid medelhög eller hög skärhastighet Markant förbättring vid högsta skärhastighet för alla verktygsmaterial (PM-HSS, MC90, hårdmetall)
Lägre värmeledningsförmågaMinskad värmepåverkan på verktygsmaterialet (gäller särskilt PM-HSS)
Optimerad oxidationsbeständighetLängre verktygslivslängd vid torrbearbetning och hög skärhastighet

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up