Choose your country / language

Kraftfull beläggningskombination för bearbetning av titan och andra krävande material

ALNOVA enables more reliable milling of the most demanding materials
BALINIT ALNOVA

Bearbetning inom energiframställning blir alltmer utmanande. Till exempel måste materialen klara allt högre temperaturer. Som en konsekvens därav måste verktyg som används för sådant arbete vara försedda med nötningsbeständiga skikt som kan uppfylla dessa höga krav. BALINIT® ALNOVA är den ideala lösningen, tack vare materialets förbättrade varmhårdhet, höga oxidationsbeständighet och väldigt släta yta.

  • Optimal beläggningsvidhäftning
  • Hög termochockresistens
  • Optimal för högt belastade skäreggar
BALINIT ALNOVA
Beläggningsmaterial AlCrN-baserad
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg ljusgrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 38 +/-3
Max. driftstemp. [°C]**** 1100
Processtemperatur [°C] < 500
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up