Choose your country / language

Avancerad allroundbeläggning som ger enastående resultat för torra och våta bearbetningar vid högsta skärhastighet.

BALINIT ALCRONA PRO

Era verktyg belastas väldigt mycket under produktion, vilket leder till höga mekaniska och termiska påkänningar. Produktiviteten måste trots detta ändå öka. Det var för att fylla dessa behov som vi skapade BALINIT® ALCRONA PRO, den bästa allroundlösningen för skärande bearbetning, stansning och pressgjutning. Med denna beläggning kunde vi ytterligare förbättra prestandan för den redan beprövade BALINIT® ALCRONA. Detta ger en extremt slitstark beläggning med utmärkt varmhårdhet och termochockresistens. I korthet: En universell beläggning med enastående resultat för pressgjutning och våt bearbetning vid höga skärhastigheter.

  • Brett tillämpningsområde
  • Utmärkt slitstyrka
  • Exceptionell termochockresistens och varmhårdhet
  • Möjliggör betydligt högre skärhastigheter
  • Ökad användning och produktivitet
BALINIT ALCRONA PRO
Beläggningsmaterial AlCrN-baserad
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg ljusgrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 36 +/-3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.6
Inre spänning [GPa]*** ~0.6
Max. driftstemp. [°C]**** 1100
Processtemperatur [°C] < 500
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up