Choose your country / language

Estetisk tilltalande och enklare identifiering med hjälp av färgkodning

BALIMED FUTURA - high aesthetics and better identification through colour coding

Den bronsfärgade BALIMED™ FUTURA förbättrar inte bara de medicinska intrumentens utseende, utan hjälper också kirurgerna att lättare identifiera sina operationsinstrument. Dessutom ger den höga hårdhetsgraden i BALIMED™ FUTURA de kirurgiska instrumenten vassa skäreggar och enastående skydd mot nötning.

  • Färgkodning
  • Vassare skäreggar
  • Hög hårdhetsgrad
  • Minimalt slitage
  • Hög termisk stabilitet

Komponentapplikationer

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up