Choose your country / language

Vår antimikrobiella silverbeläggning för kirurgiska instrument

Dental instruments and tools
Surgical instruments
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments

Instrument som används för invasiv kirurgi kringgår kroppens naturliga försvarslinjer och bereder därmed väg för infektioner. Ett instrument som belagts med BALIMED™ ARGENTA har en yta med antimikrobiell effekt. LR-testmetoden (logaritmisk reduktion av antalet bakterier) har använts för att påvisa denna effekt hos de nya silverimpregnerade PVD-beläggningarna. De unika egenskaperna hos BALIMED™ ARGENTA i korthet

 • Den nya generationens PVD-beläggningar som impregnerats med 2 till 5% silver, och som därför kan erbjuda hög antimikrobiell effekt
 • Den antimikrobiella funktionen bestyrks av ASTM 2180
 • Log 3 reduktion efter cykler i autoklav (50 gånger)
 • Ingen cytostatisk verkan (ISO 10993-5)
 • Autoklaverbar

We have FDA Master Files for our BALIMED coatings which include technical and safety information. Our Master Files will support your submission efforts, and can even help to reduce submission times.  Please reach us if you need more information for your submissions to FDA.

 • pdf (1.22 MB)

  BALIMED - Make a healthy choice!

  With the medical anti-microbial PVD coatings from Oerlikon Balzers

  BALIMED - Make a healthy choice!

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up