Choose your country / language

Vår biokompatibla non-stick-beläggning

Dental abutments
Dental instruments and tools
Surgical instruments
Bone drills and reamers

Idag förväntar sig medicinbranschen inte enbart kompromisslös kvalitet, utan även överensstämmelse med föreskrifter beträffande biokompatibilitet. Under många operationer är det också viktigt att blod och vävnad inte fastnar på de kirurgiska instrumenten. Vår guldfärgade BALIMED™ A uppfyller dessa krav på bästa sätt:

  • Blod och vävnad fastnar inte
  • Slitstark och färgkodad
  • Passar många kirurgiska instrument och verktyg (benborrar och bensågar, brotschar, saxar, etc.)
  • Autoklaverbar
  • Kemiskt stabil

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up