Choose your country / language

Automotive
BALIFOR T
BALIFOR T

I vissa applikationer kan BALINIT® DLC (Diamantliknande kol-)-beläggningar nå sin gräns vid driftstemperaturer som överskrider 350° C, vilket leder till intermittent torrkörning på grund av att beläggningarna inte är kompatibla med aggressiva tillsatser (t.ex. högkoncentrerad-MoDTC). I de fall BALINIT® DLC inte kan uppfylla kraven, är ta-C-beläggningen BALIFOR™ T från Oerlikon Balzers den ultimata lösningen.

BALIFOR T
Beläggningsmaterial ta-C
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* > 40
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,1 – 0,2
Inre spänning [GPa]*** 0,1 – 0,2
Max. driftstemp. [°C]**** 450
Nominell beläggningstjocklek [µm] 1 – 2
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up