Choose your country / language

BALDIA COMPACT DC
BALDIA COMPACT DC
BALDIA COMPACT DC
Image source/Bildquelle: ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH

Image source/Bildquelle: ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH

BALDIA COMPACT DC

I särskilda applikationer där varje mikrometer räknas vid bearbetning av komprimerade och sintrade pulver som grafit, hårda metaller och keramer, är BALDIA® COMPACT DC det bästa valet.

BALDIA® COMPACT DC tillåter de snävaste toleranserna i verktygsdiameter och skikttjocklek, vilket resulterar i genomgående hög verktygsprestanda med snäva borrtoleranser, som i sin tur ger extremt hög precision vid tillverkning.

Med BALDIA® COMPACT DC drar du också nytta av en förbättrad kvalitetskontroll och en särskild kemisk förbehandling av substratet.

BALDIA COMPACT DC
Beläggningsmaterial C-baserad (sp3)
Beläggningsteknik CVD
Beläggningens färg grå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 80 - 100
Max. driftstemp. [°C]**** 600
Processtemperatur [°C] < 900
Nominell beläggningstjocklek [µm] 4 - 15
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up