Choose your country / language

BALDIA COMPOSITE DC
BALDIA COMPOSITE DC
BALDIA COMPOSITE DC
BALDIA COMPOSITE DC

När högsta kvalitet per producerad detalj krävs måste särskilt snäva toleranser i verktygsdiameter och beläggningstjocklek, i kombination med verktygsdesign och geometri, eggpreparering och gränssnittsteknik, säkerställas för att uppnå bästa resultat.

BALDIA® COMPOSITE DC möjliggör bästa möjliga tillverkningsprecision tack vare en konstant hög verktygsprestanda med snäva borrtoleranser vid bearbetning av kolfiberförstärkt plast (CFRP), glasfiberförstärkt plast (GFRP), skiktade material och aluminiumlegeringar (Si > 12%).

Om du väljer BALDIA® COMPOSITE DC drar du också nytta av en förbättrad kvalitetskontroll och en särskild kemisk förbehandling av substratet.

BALDIA COMPOSITE DC
Beläggningsmaterial C-baserad (sp3)
Beläggningsteknik CVD
Beläggningens färg grå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 80 - 100
Max. driftstemp. [°C]**** 600
Processtemperatur [°C] < 900
Nominell beläggningstjocklek [µm] 4 - 15
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up