\uf1ad

BALITHERM IONIT STTillförlitligt slitageskydd för icke-magnetiskt rostfritt stål

×

Med den nya tillförlitliga BALITHERM IONIT ST diffusionsprocessen blir rostfritt stål slitageskyddat. Trots detta förblir det autensitiska och martensitiska stålet omagnetiskt, korrosions- eller syrabeständigt och livsmedelssäkert. Dessutom sker i princip ingen formförändring tack vare den låga temperaturen.

BALITHERM IONIT ST är därför perfekt för fordons- och livsmedelsindustrin:
I fordonsindustrin används höglegerat rostfritt stål för högt belastade komponenter. BALITHERM IONIT ST diffussionsprocessen förser sådana delar med ett beständigt slitageskydd samtidigt som det rostfria stålets funktioner förblir oförändrade.

I livsmedelsindustrin efterfrågas inte bara slitageskydd utan även förbättrade glidegenskaper. Naturligtvis är nitreringar med BALITHERM IONIT ST livsmedelssäkra*, liksom rostfritt stål.

*Kvalificerat för direktkontakt med livsmedel enligt Institute Prof. Kurz GmbH, Cologne, 2015

Kontakta oss