\uf1ad
×
×
×
×

BALITHERM IONITPlasmabehandling med kväve, väte samt kol vid behov.

×
BALITHERM IONIT
BALITHERM IONIT

BALITHERM® IONIT är en nitrerings- och nitrokarbureringsprocess för allt sintrat material, alla typer av stål (även höglegerade stål) och ickejärnlegeringar.

Plasmanitrering är en industriell process för att öka ythårdheten med hjälp av molekylärt kväve och väte som joniseras under vakuum och reagerar med ett stål vid temperaturer mellan 350°C och 600°C.

Om kol tillsätts till nitreringsprocessen får man plasmanitrokarburering, vilket ger ett extra hårt och slitstarkt skikt. Dessutom minskar nitrokarburering järnets tendens att reagera med andra material i miljön, till exempel smörjmedel (avsevärt minskad tribooxidation).

Kontakta oss