\uf1ad

BALIQ TINOSAvsevärt utökad livslängd med plastbearbetning på grund av hög hårdhet och enastående jämnhet

×
BALIQ TINOS - transparent part of a vacuum cleaner
BALIQ TINOS - top of the charging unit for a mobile phone

Avsevärt utökad livslängd i plastbearbetning på grund av hög hårdhet och enastående jämn beläggningsyta.

Från fyllningshastighet till avformning - med BALIQ® TINOS kan bästa resultat med plastbearbetning uppnås under alla användningsförhållanden. Beläggningens höga hårdhet medför upp till 4 gånger bättre reptålighet jämfört med stål, medan S3p-beläggningsprocessen säkerställer ytterst jämna och homogena ytor.

Detta i sin tur leder till en förbättrad kvalitet av de producerade detaljerna med lägre underhållskostnader. BALIQ®  TINOS ett viktigt bidrag till optimering i alla steg med formsprutning och annan produktion av plastämnen.

 • Fördelar

  Fördelar

  Inga plastrester på funktionsytan

   

  Överlägsen processtillförlitlighet under alla applikationsförhållanden

  Hög hårdhet

   

  Upp till 4 gånger högre reptålighet än stål

  Revolutionerande smidig beläggning tack vare S3p-tekniken

   

  Ingen efterpolering nödvändig

 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIQ TINOS
  Beläggningsmaterial TiN S3p
  Beläggningens färg Guldgul
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 30 +/- 3
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.6
  Max. driftstemp. [°C]**** 700
  Nominell beläggningstjocklek [µm] 2 - 4
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Prestanda
 • Ytterligare information
  Oerlikon Balzers – S3p

  Lär dig mer om S3p

Kontakta oss