\uf1ad

BALIQ CRONOSSkydda dina formar även från aggressiva fyllningsmaterial genom extra tät beläggning

×
BALIQ CRONOS - lower part of the charging cradle for a mobile phone

För att uppnå genomgående hög kvalitet i plastformning är många beslut viktiga vad gäller använd metod, komponentgeometri och materialval. Med hjälp av BALIQ® CRONOS ytskikt kan reptåligheten förbättras upp till 4 gånger. Samtidigt underlättas avformning betydligt och plastrester i form eller på kärna undvikas.

Som ett resultat av detta kan verktygen användas under mycket längre tid, produktionstakten ökas och/eller energiförbrukning minskas och underhållet underlättas avsevärt. Dessutom kan man se en tydlig förbättring i kvaliteten hos de formsprutade detaljerna, mycket tack vare den mycket jämna och fina ytan hos BALIQ® CRONOS.

 • Fördelar

  Fördelar

  Mycket tät beläggning

   

  Mycket god korrosionsbeständighet även för aggressiva fyllningsmaterial

  Hög hårdhet

   

  Upp till 4 gånger bättre reptålighet än stål

  Revolutionerande smidig beläggning tack vare S3p-tekniken

   

  Ingen efterpolering nödvändig

 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIQ CRONOS
  Beläggningsmaterial CrN S3p
  Beläggningens färg Silver
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 21 +/- 3
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.5
  Max. driftstemp. [°C]**** 700
  Nominell beläggningstjocklek [µm] 2 - 4
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Prestanda
 • Ytterligare information
  Oerlikon Balzers – S3p

  Lär dig mer om S3p

Kontakta oss