\uf1ad
×
×
×

BALIQ CARBOSDen amorfa kolbeläggningen som går ännu längre än standard DLC

×
BALIQ® CARBOS - Valve train group
BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures
Piston pins of racing engines coated with BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR show less wear and higher lifetime compared to hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS - Valves and piston ring
BALIQ® CARBOS is the superior coating against very abrasive fibres due to its high hardness and low surface roughness
BALIQ® CARBOS - The flow of intelligence
BALIQ® CARBOS - The amorphous carbon coating that goes beyond DLC

Oerlikon Balzers amorfa och vätefria (a-C) BALIQ® CARBOS-kolbeläggning erbjuder en exceptionell kombination av hög hårdhet, låg friktion och låg grovhet.

BALIQ® CARBOS överträffar hydrogenerade DLC-beläggningar i många tekniska tillämpninar där kontakttryck och glidhastighet har en extrem samverkan. Tack vare en hög andel tetraedriska bindningar (50–60 %) erbjuder BALIQ® CARBOS väsentligt högre slitstyrka än DLC.

 • Fördelar

  Fördelar

  • Unik kombination av hög hårdhet, låg slitstyrka, låg friktionskoefficient och låg grovhet.
  • Markant förbättrad prestanda jämfört med konventionell DLC för krävande tribologiska tillämpningar.
  • Låg processtemperatur, vilket möjliggör användning av fler slags verktygsmaterial.
 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIQ CARBOS
  Beläggningsmaterial a-C
  Beläggningens struktur S3p
  Beläggningens färg svart
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 30–40
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
  Max. driftstemp. [°C]**** 350
  Beläggningstemperatur [°C] < 200
  Nominell beläggningstjocklek [µm] 1,5–2,5
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Nedladdningar

  Nedladdningar

 • Prestanda
Kontakta oss