\uf1ad

BALINIT C STARPerfekt för mjuka substrat och komponenter som utsätts för hög mekanisk belastning

×
Livsmedelssäker beläggning som godkänts av FDA.

BALINIT® C STAR är idealisk för material med mjuka substrat. Dess hårda och sega kromnitridbaserade undre skikt ger en optimal ythårdhet och perfekt stöd (belastningskapacitet) för kolbeläggningen (WC/C).

WC/C-beläggningen ger ett enastående skydd mot adhesiv förslitning, samtidigt som dess låga friktionskoefficient minskar risken för ytutmattning och tribooxidation. Det kompakta kromnitridskiktet ökar samtidigt komponenternas korrosionsmotstånd.

Resultatet är en felfri och jämn beläggning med unik kvalitet och vidhäftning.

Dessa specifikationer gör den till en idealisk beläggning för komponenter med mjukt substrat som titan, icke-järnmetall eller rostfritt stål, för höga ytbelastningar, för radiallager och kuggväxlar. Samtidigt är BALINIT® C STAR perfekt lämpad för system utan smörjning i renrum och för livsmedelsproduktion tack vare att den är godkänd av FDA.

 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALINIT C STAR
  Beläggningsmaterial CrN + a-C:H:Me (WC/C)
  Beläggningens struktur Sputter
  Beläggningens färg antracit
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 8-12 / 12-15
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
  Max. driftstemp. [°C]**** 300
  Beläggningstemperatur [°C] < 250
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Nedladdningar
 • Applikation

  Rekommenderad applikation

  • För komponenter som framställts av mjuka substrat (titan, icke järnhaltiga metallegeringar, rostfritt stål)
  • För höga ytbelastningar
  • Radiallager
  • Liknar BALINIT C men med högre tribologiska spänningar. Enkel applicering som ett alternativ till DLC-beläggning.
  • Livsmedelshantering

  Verktygsapplikationer

  • Plastics processing Plastics processing

   The benchmark for injection moulding and extrusion

   Details
Kontakta oss