\uf1ad

BALINIT NALUBIAVätefri ta-C-beläggning med förstärkt hårdhet och duktilitet

×
Med BALINIT NALUBIA-beläggning
BALINIT NALUBIA-beläggning för mekaniska tätningar till pumpar

Mekaniska tätningar i t.ex. pumpar och kompressorer använder silikonkarbid-keramik till tätningsringen. De utsätts för extrema driftsbelastningar under långa perioder och tenderar att överhettas när det föreligger kritiska tribologiska driftsvillkor, vilket leder till felfunktion för utrustningen. För att utrustningen ska fungera på ett tillförlitligt sätt under längre tid måste man förhindra att komponenterna överhettas under höga driftsbelastningar och vid höga glidfarter. BALINIT® NALUBIA säkerställer låga driftstemperaturer tack vare den utmärkta torrkörningskoefficienten.

BALINIT® NALUBIA är exceptionellt hård och har en väldigt låg friktionskoefficient. Den kan användas för applikationer där komponenterna utsätts för extrem värme orsakad av friktion. Tack vare den låga beläggningstemperaturen (< 100 °C) kan beläggningen till och med appliceras på komponenter som är tillverkade av värmekänsligt material, som t.ex. stål som härdats vid låg temperatur och aluminiumlegeringar.

Är du intresserad av högpresterande driftsbelastningar för keramiska tätningsskivor i kranar, pneumatiska ventiler, keramiska axlar och pumplager? BALINIT® MILUBIA

 • Fördelar

  Fördelar

  BALINIT®NALUBIA – särskilt framtagen för komponenternas krav:

  • Nanostruktur beläggningshårdhet 40-50 HIT(GPa)
  • Passar perfekt för mekaniska tätningar i pumpar och kompressorer
  • Den konstant låga driftsbelastningen ger avsevärt längre brukbarhetstid för komponenterna
  • Låg friktion även under dåliga smörjförhållanden eller vid torrkörning håller nere temperaturen på komponenterna i pump och kompressor
  • Ser till att komponenterna fungerar även vid dålig smörjning
  • Låg beläggningstemperatur (< 100 °C) möjliggör beläggning av värmekänsliga material
 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALINIT NALUBIA
  Beläggningsmaterial ta-C
  Beläggningens struktur Filtered Arc
  Beläggningens färg svart
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* > 40
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1
  Max. driftstemp. [°C]**** 450
  Beläggningstemperatur [°C] < 100
  Nominell beläggningstjocklek [µm] 1 - 5
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Nedladdningar
 • Applikation

  Rekommenderad applikation

  Komponentapplikationer

Kontakta oss