\uf1ad

BALINIT slitageskydd genom beläggning med tunnfilm Högre produktivitet och effektivitet med PVD- och PACVD-beläggningar

BALINIT slitageskydd genom beläggning med tunnfilm

Märkbart förbättrad prestanda för verktyg och komponenter med Balzers tunnfilmsbeläggningar BALINIT-beläggningar är endast några tusendelars millimeter tjocka, men hårdare än stål. Dessa lågfriktionsbeläggningar med tunnfilm är extremt slitstarka och kemiskt inerta. En optimal beläggning defineras av både avsedd användning och ekonomiska aspekter. BALINIT-beläggningarnas sammansättning och specifikationer kan också skräddarsys efter kundens behov.

Typisk beläggningstjocklek vid massproduktion ligger mellan 0.5 µm och 4 µm. Därmed förblir skarpa eggar, texturerade eller spegelblanka ytor i de flesta fall opåverkade av beläggningsprocessen. Även höga toleranskrav kan på detta sätt bibehållas.

AlCrN-baserade BALINIT beläggningar

TiAlN-baserade och AlTiN-baserade beläggningar

DLC beläggningar och andra kolbaserade beläggningar

CrN-baserade BALINIT-beläggningar

Diamond-based

TiN-baserade BALINIT-beläggningar

annat

Kombinerad behandling: BALINIT och plasmadiffusionsbehandling

Kontakta oss