\uf1ad

BALIMED FUTURAEstetisk tilltalande och enklare identifiering med hjälp av färgkodning

×
Dentala instrument och verktyg

Den bronsfärgade BALIMED™ FUTURA förbättrar inte bara de medicinska intrumentens utseende, utan hjälper också kirurgerna att lättare identifiera sina operationsinstrument. Dessutom ger den höga hårdhetsgraden i BALIMED™ FUTURA de kirurgiska instrumenten vassa skäreggar och enastående skydd mot nötning.

 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIMED FUTURA
  Beläggningsmaterial TiAlN
  Beläggningens struktur Arc
  Beläggningens färg Brons
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 33 +/- 3
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,6
  Max. driftstemp. [°C]**** 700
  Beläggningstemperatur [°C] < 350
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Applikation

  Rekommenderad applikation

  Komponentapplikationer

  • Dental instruments and tools Dental instruments and tools Details
Kontakta oss