\uf1ad

BALIMED DLCViktiga funktionella egenskaper - bländskydd och kemiskt intert

×
Benbrotsch
Drivanordning till tandimplantat
Dentala skruvar
Elektriskt driven medicinsk utrustning
Kirurgtänger
Instrument för reposition av ben
Bensågar
Minimalt invasiva kirurgiska (MIS) instrument

BALIMED™ DLC kännetecknas av sina viktiga funktionella egenskaper: den matta svarta beläggningen ugör det lättare för kirurger att arbeta utan att bländas under den skarpa operationsbelysningen. Dessutom reagerar inte BALIMED™ DLC kemiskt med övriga ämnen. Beläggningen är extremt slitstark och bevarar de kirurgiska instrumentens skärpa.

 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIMED DLC
  Beläggningsmaterial a-C:H
  Beläggningens struktur PACVD
  Beläggningens färg Svart
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 15 - 25
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,1 – 0,2
  Max. driftstemp. [°C]**** 300
  Beläggningstemperatur [°C] < 250
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Applikation

  Rekommenderad applikation

  Komponentapplikationer

Kontakta oss