\uf1ad

BALIMED CLång operativ prestanda - även vid applikationer utan smörjning

×
Dentala skruvar
Minimalt invasiva kirurgiska (MIS) instrument
Bensågar

Driftkomponenter i form av växlar och lager i medicinsk utrustning som exempelvis tandläkarinstrument utsätts dagligen för hög mekanisk påfrestning. En låg friktionskoefficient och goda glidegenskaper gör BALIMED™ C idealiskt för applikationer med liten eller ingen smörjning - vid låga temperaturer. BALINIT® C är en WC/C-baserad beläggning och är därmed en mix av metall och diamantliknande kol. Resultatet är en perfekt metod för att minska ytutmattning och tribooxidation.

 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIMED C
  Beläggningsmaterial a-C:H:W (WC/C)
  Beläggningens struktur Sputter
  Beläggningens färg Grå
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 8-12 / 12-15
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,1 – 0,2
  Max. driftstemp. [°C]**** 300
  Beläggningstemperatur [°C] < 250
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Applikation

  Rekommenderad applikation

  Komponentapplikationer

Kontakta oss