\uf1ad

BALIMED ARGENTAVår antimikrobiella silverbeläggning för kirurgiska instrument

×
Dentala instrument och verktyg
Kirurgiska instrument
Minimalt invasiva kirurgiska (MIS) instrument

Instrument som används för invasiv kirurgi kringgår kroppens naturliga försvarslinjer och bereder därmed väg för infektioner. Ett instrument som belagts med BALIMED™ ARGENTA har en yta med antimikrobiell effekt. LR-testmetoden (logaritmisk reduktion av antalet bakterier) har använts för att påvisa denna effekt hos de nya silverimpregnerade PVD-beläggningarna. De unika egenskaperna hos BALIMED™ ARGENTA i korthet

 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIMED ARGENTA
  Beläggningsmaterial TiN:Ag
  Beläggningens struktur Arc
  Beläggningens färg Guld
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 25 - 29
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~ 0.5
  Beläggningstemperatur [°C] < 350
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
 • Applikation

  Rekommenderad applikation

  Komponentapplikationer

  • Dental instruments and tools Dental instruments and tools Details
  • Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments Details
  • Surgical instruments Surgical instruments Details
Kontakta oss