\uf1ad

BALIMED AVår biokompatibla non-stick-beläggning

×
Dentala förankringar
Dentala instrument och verktyg
Kirurgiska instrument
Benborrar och brotschar

Idag förväntar sig medicinbranschen inte enbart kompromisslös kvalitet, utan även överensstämmelse med föreskrifter beträffande biokompatibilitet. Under många operationer är det också viktigt att blod och vävnad inte fastnar på de kirurgiska instrumenten. Vår guldfärgade BALIMED™ A uppfyller dessa krav på bästa sätt:

 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIMED A
  Beläggningsmaterial TiN
  Beläggningens struktur Arc
  Beläggningens färg Guldgul
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* 30 +/- 3
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~ 0,6
  Max. driftstemp. [°C]**** 600
  Beläggningstemperatur [°C] < 350
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Applikation

  Rekommenderad applikation

  Komponentapplikationer

Kontakta oss