\uf1ad

BALIFOR TEn ta-C-lösning för fordonsindustrins miljöer med höga temperaturer

×
Fordonsindustrin
Kolvtappar
Kolvtapp

I vissa applikationer kan BALINIT® DLC (Diamantliknande kol-)-beläggningar nå sin gräns vid driftstemperaturer som överskrider 350° C, vilket leder till intermittent torrkörning på grund av att beläggningarna inte är kompatibla med aggressiva tillsatser (t.ex.
högkoncentrerad-MoDTC). I de fall BALINIT® DLC inte kan uppfylla kraven, är ta-C-beläggningen BALIFOR™ T från Oerlikon Balzers den ultimata lösningen.

 • Fördelar

  Fördelar

  Oerlikon Balzers - ledande inom ytteknik sedan decennier tillbaka - har under flera år levererat ta-C-beläggningar med arcförångningsprocess. Dessa rullas nu ut på fordonsmarknaden i en kombinerad lösning som omfattar såväl för- som efterbehandling. Detta ”paket“ inkluderar en efterbehandlingsprocess för kontrollerat kontakttryck, specialutvecklad av Oerlikon Balzers för att konstant leverera pålitliga resultat.

  BALIFOR™ T erbjuder differentierande egenskaper för:

  • Applikationer med höga temperaturer (beroende på tryck)
  • Applikationer med låg smörjning under längre perioder
  • Miljöer där det förekommer aggressiva tillsatser
 • Specifikationer

  Specifikationer

  BALIFOR T
  Beläggningsmaterial ta-C
  Beläggningens struktur Arc
  Beläggningens färg svart
  Beläggningshårdhet HIT[GPa]* > 40
  Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,1 – 0,2
  Max. driftstemp. [°C]**** 450
  Nominell beläggningstjocklek [µm] 1 – 2
  Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
  *Beläggningshårdhet HIT[GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet.
  **Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
  ****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
 • Nedladdningar

  Nedladdningar

 • Prestanda
Kontakta oss