\uf1ad

Bearbetning av komprimerade och sintrade pulver

Bearbetning av komprimerade och sintrade pulver

BALDIA® COMPACT och BALDIA® COMPACT DC möjliggör bästa möjliga prestanda vid bearbetning av komprimerade och sintrade pulver som grafit, hårdmetaller och keramer.

Kontakta oss