\uf1ad

Bearbetning av fiberförstärkt plast, metallkompositer och aluminiumlegeringar

Bearbetning av fiberförstärkt plast, metallkompositer och aluminiumlegeringar

Med BALDIA® NANO och BALDIA® COMPOSITE DC kan fiberförstärkt plast, metallkompositer och aluminiumlegeringar bearbetas optimalt.

Kontakta oss