\uf1ad

Balzers ytbeläggningar Tunnfilm som gör hela skillnaden

Balzers ytbeläggningar

Ytbehandlade verktyg och komponenter ger märkbart bättre funktion, prestanda och utseende.

Produktivitet, effektivitet eller det berömda första ögonkastet - i den dagliga verksamheten avgörs de av tusendelars millimeter. Den fulla styrkan i Oerlikon Balzers avancerade ytbehandlingar blir särskilt tydlig när det ställs krav på ökad processhastighet, när man behöver skära svårhanterligt material eller när bästa utseende är av vikt.

Vi använder olika metoder för att förbättra verktygens, komponenternas prestanda och utseende:

  • PVD (fysisk förångningsprocess)
  • PACVD (plasmaassisterad förångningsprocess)
  • Värmebehandling & nitrering

Alla metoder sker i vakuum, vilket möjliggör beläggning av tunnfilm med en tydligt fastställd sammansättning och specifika egenskaper.

+ läs mer

Oerlikon Balzers PVD- och PACVD-baserade beläggningar

Oerlikon Balzers värmebehandlingar

Kontakta oss