\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALIMED C a-C:H:W (WC/C) Sputter 8-12 / 12-15 0,1 – 0,2 300 < 250
BALIMED DLC a-C:H PACVD 15 - 25 0,1 – 0,2 300 < 250
image

Bone saws

Eliminates or reduces the need for lubrication

  • Antiglare properties, eliminates seizure
  • High-speed operation at low remaining temperatures
  • High abrasion resistance

Download our BALIMED brochure