\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
BALINIT FUTURA NANO TiAlN Arc 33 +/- 3 ~0.6 900 500
image

Rotary pumps

BALINIT DLC coating of the shafts of centrifugal pumps reduces abrasive wear through polymer sealing. BALINIT FUTURA NANO reduces wear of internal gear pumps used to supply grinding media.

Advantages: longer centrifugal pump service life, significantly reduced internal gear pump leakage.

Download application flyer for rotary pumps