\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
BALINIT DLC STAR CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
image

Spindle bearing shafts

BALINIT DLC or BALINIT DLC STAR protect shaft against seal abrasion

The advantages of BALINIT coated spindle bearings:

  • Sliding wear resistance against seal
  • Higher pitting resistance of bearing raceway

Download application flyer for spindle bearing