\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALINIT MILUBIA ta-C Filtered Arc 35-50 0.1 - 0.2 450 < 100
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
image

Centrifugal pumps

The low friction of BALINIT® MILUBIA improves the durability  of ceramic shafts and bearings enhancing the efficiency and reliability of the pumps.

Download BALINIT® MILUBIA flyer