\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktöversikt Nedladdningar
Rekommendation Rekommendation BALINIT DLC Details Details
Alternativ Alternativ BALINIT C Details Details
image

Ship Engines

BALINIT C (WC/C) coating of diesel injection pump plungers counteracts reduced service life normally caused by low quality fuels.

Advantages: higher injection pressure, reduced diesel consumption, safer operation with low quality fuels.

Download application flyer for Ship Engines