\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktöversikt Nedladdningar
Rekommendation Rekommendation BALINIT CAVIDUR Details Details
Alternativ Alternativ BALINIT DLC Details Details
image

Motorsport valve trainFor valve train applications BALINIT CAVIDUR provides advantages like:

  • Reduced friction
  • Reduced wear
  • Increased performance
  • Increased reliability
  • Increased service life
  • Enables lighter design

 

Download application flyer for motorsport valve train