\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALINIT CAVIDUR TiN + a-C:H PACVD ~25-35 0.1 - 0.2 350 250 - 350
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
image

Motorsport valve trainFor valve train applications BALINIT CAVIDUR provides advantages like:

  • Reduced friction
  • Reduced wear
  • Increased performance
  • Increased reliability
  • Increased service life
  • Enables lighter design

 

Download application flyer for motorsport valve train