\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALINIT CAVIDUR TiN + a-C:H PACVD ~25-35 0.1 - 0.2 350 250 - 350
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
image

Motorsport ChassisFor chassis applications BALINIT CAVIDUR provides advantages like:

  • Coating applied over the hard chromium
  • Reduced seal wear
  • Reduced leakage
  • Improved drivability

Download application flyer for motorsport chassis