\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
Skiktöversikt Nedladdningar
Rekommendation Rekommendation BALINIT CAVIDUR Details Details
Alternativ Alternativ BALINIT DLC Details Details
image

Motorsport ChassisFor chassis applications BALINIT CAVIDUR provides advantages like:

  • Coating applied over the hard chromium
  • Reduced seal wear
  • Reduced leakage
  • Improved drivability

Download application flyer for motorsport chassis