\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALINIT DLC STAR CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
BALIFOR M MoN Sputter / Arc 15 – 35 beroende på applikation - 800 -
image

Valve Train

BALINIT and BALIFOR coatings help to reduce friction in the valve train resulting in less fuel consumption.