\uf1ad
Vänligen välj en lämplig produkt
×
×
×
×
Skiktalternativ Beläggningsmaterial Beläggningsteknik Mikrohårdhet HIT (GPa) Friktionskoefficient (torr) vs. stål Max. driftstemp. [°C] Processtemperatur
BALINIT DLC STAR CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0.1 - 0.2 300 < 250
BALIFOR T ta-C Arc > 40 0,1 – 0,2 450 -
BALIFOR M MoN Sputter / Arc 15 – 35 beroende på applikation - 800 -
image

Piston Pins

BALINIT and BALIFOR coatings allow modifications in the system design. This results in less components needing to be assembled.