\uf1ad

AGD Zwiększona produktywność i wyższa jakość sprzętu AGD

AGD

W przypadku towarów konsumenckich na rynku wymagana jest wysoka jakość, przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen. Presja konkurencji i coraz bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące odpowiedzialności za produkt zmuszają producentów do podjęcia wszystkich możliwych kroków, zmierzających do poprawy produktywności i jakości.

Kontakt