\uf1ad

Lotnictwo

Lotnictwo

Podzespoły lotnicze muszą być wytrzymałe w trudnych warunkach oraz spełniać rygorystyczne regulacje dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Powłoki Oerlikon Balzers są projektowane w taki sposób, aby sprostać tym wyzwaniom - zarówno podczas produkcji podzespołów i narzędzi, jak i przez cały okres użytkowania.

Aerospace

BALINIT – wzbij się w przestworza

Przemysł lotniczy charakteryzuje się coraz krótszym cyklem rozwojowym i produkcyjnym, niezwykle wysokimi wymaganiami co do jakości i bezpieczeństwa oraz coraz surowszymi wymogami w zakresie ochrony środowiska. Powłoki BALINIT® dokładają swoją cegiełkę, aby ich spełnienie było możliwe.

Zużycie tribologiczne, tarcie oraz obciążenia mechaniczne są szkodliwe dla podzespołów, które w okresie swojej użyteczności muszą wykazać wytrzymałość na zużycie, korozję i duże obciążenie, a jednocześnie muszą być lekkie i charakteryzować się niskim tarciem. Produkcja innowacyjnych i ekonomicznych podzespołów lotniczych jest dużym wyzwaniem: narzędzia skrawające muszą być odporne na zużycie w trudnych warunkach pracy, począwszy od pracy w wysokich temperaturach, a skończywszy na dużym obciążeniu, co skutkuje wzrostem oporów skrawania i utrudnia odprowadzanie wiórów.

Powłoki

BALINIT® spełniają wszystkie te wymogi, a do tego zostały stworzone przy użyciu ekologicznej i przyszłościowej technologii powlekania. Powłoki PVD, atestowane do użytku w lotnictwie i wykorzystywane w wielu jego działach charakteryzują się dużą twardością i znacząco zmniejszają zarówno tarcie, jak i zużycie. W zależności od zastosowania obróbka powierzchniowa wydłuża trwałość, poprawia wydajność i jakość narzędzi oraz podzespołów.

+ więcej informacji
Kontakt