\uf1ad

Przetwórstwo żywności i opakowania BALINIT – lepsza wydajność i atestacja do kontaktu z żywnością

Przetwórstwo żywności i opakowania

Oprócz produktywności, w przypadku maszyn do przetwórstwa żywności i opakowań, kolosalne znaczenie ma zapewnienie higieny i bezpieczeństwa żywności. Dlatego maszyny i elementy muszą być tak zaprojektowane, by były łatwe w czyszczeniu i wytrzymywały agresywne warunki pracy (takie jak korozyjne media i kwasy owocowe, środki czyszczące, składniki ścierne). Ponadto żywność nie może zostać w żaden sposób skażona w środowisku procesowym.

Maszyny formujące, napełniające i zamykające dla żywności i napojów często zsynchronizowane są w liniach z maszynami do pakowania, etykietowania i pakowania zbiorczego. Rosnąca konkurencja, większa złożoność i wysokie wymagania w stosunku do czystości i wykorzystywanych materiałów, wymagają innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Maszyny wykorzystywane w procesie, materiały opakowaniowe i kształty używanych opakowań są równie różnorodne.

Kontakt