\uf1ad

P3e Impulsowa emisja elektronów (Pulse Enhanced Electron Emission)

P3e

Ten rewolucyjny proces umożliwia połączenia właściwie wszystkich twardych powłok z powłokami na bazie tlenków aluminium, co pozwala na zróżnicowanie właściwości powłoki na niespotykaną dotąd skalę. Wynik: zupełnie nowy zakres opcji w konstrukcji wysoko wydajnych narzędzi. P3e® jest technologią należącą do Oerlikon Balzers.

Czym jest P3e®?

Wykorzystując technologię powlekania P3e®, Balzers jako pierwszym na świecie, osadził twardą, podobną do korundu, powłokę na bazie tlenku aluminium w procesie PVD przy temperaturach znacznie poniżej 600 °C. Takie powłoki można było dotychczas wytwarzać tylko w ramach CVD, w znacznie wyższych temperaturach. Proces CVD kojarzy się jednak z ryzykiem wzrostu kruchości niektórych rodzajów węglików spiekanych i właściwie nie nadaje się do powlekania stali. P3e® opracowano pierwotnie dla narzędzi, ale tę technologię można stosować również do elementów mechanicznych, w których wymagane są zarówno dobre właściwości izolacyjne, jak i wysoka odporność na temperaturę i korozję. P3e® jest technologią należącą do Oerlikon Balzers.

Jak działa P3e®?

Technologia P3e® opiera się na parowaniu łukowym i technologii impulsowej i może być wykorzystywana w czystej atmosferze tlenowej. Pulsujący przepływ prądu kontroluje emisje elektronów i gęstość plazmy. Warstwa podstawowa i warstwa na bazie tlenku aluminium są nakładane w jednym procesie w temperaturach znacznie poniżej 600 °C. Technologia P3e® umożliwia osadzanie wszystkich tlenków metali (Al2O3, ZrO2, Cr2O3, Ta2O5, itp.) i ich dowolnych kombinacji. P3e® jest dostępna jako opcja wraz z systemami powlekania INNOVA oraz INGENIA albo może być dołączona w ramach modernizacji systemu klienta.

  1. 1. Źródło wiązki elektronowej
  2. 2. Środowisko tlenowe do katodowych źródeł łuku
  3. 3. Gaz reagujący O2
  4. 4. Źródła łukowe (materiał powłoki i płyta podporowa)
  5. 5. Komponenty/Narzędzia
  6. 6. Niskonapięciowe wyładowanie łukowe
  7. 7. Anoda pomocnicza
  8. 8. Impulsowe katodowe parowanie łukowe
  9. 9. Impulsowe silne polaryzowanie podłoża
  10. 10. Pompa próżniowa

 

Kontakt