Choose your country / language

BALINIT ALTENSA
Productivity gains, cost efficiency and substantial time savings
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA

Procesy obróbki kół zębatych, takie jak frezowanie obwiedniowe, dłutowanie czy obróbka stożkowych kół zębatych muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymagania.

Oczekuje się coraz krótszych czasów obróbki w celu zwiększenia produktywności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Ten cel można osiągnąć stosując innowacyjne rozwiązanie dla wysokich prędkości skrawania - BALINIT® ALTENSA. Dzięki niemu można korzystać z zalet extremalnie wysokich prędkości w wysokich temperaturach, przekładających się na ogromny wzrost produktywności i efektywności.

BALINIT ALTENSA
Materiał powłoki Na bazie AlCrN
Technologia procesu powlekania Arc
Kolor powłoki jasnoszary
Twardość powłoki [Gpa]* 40 +/-3
Maks. temperatura pracy [°C]**** 1100
Temperatura procesu < 500
Uwagi ogólne Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi, zależą od zastosowania, środowiska i warunków badań.
*Twardość powłoki [Gpa] Pomiar metodą nanoodcisków według ISO 14577. W przypadku wielu warstw twardość poszczególnych warstw jest zmienna.
****Maks. temperatura pracy [°C] To wartości przybliżone spoza zakresu. Zgodnie z prawami dynamiki istnieje zależność od ciśnienia w zastosowaniu.

Opinie lub pytania? Skontaktuj się z nami!

keyboard_arrow_up