\uf1ad

Siła innowacji

Grafiki marek produktów

 

 

Na liście znajdują się niektóre ze znaków towarowych Oerlikon Balzers, zarejestrowane w Szwajcarii (CH) albo księstwie Liechtenstein (LI). Analogiczne znaki towarowe Oerlikon Balzers istnieją w innych krajach. Z faktu ich braku na liście nie można wywodzić twierdzeń o zrzeczeniu się przez Oerlikon Balzers jakichkolwiek praw do tych znaków.

Znaki towarowe Status*
ALCRONA ®
ALNOVA ®
BALINIT ®
BALINIT FUTURA ®
BALINIT X.TREME ®
BALZERS ®
BALIQ ®
BALTONE ®
DYLYN ®
IONIT OX ®
METAPLAS ** ®
PRIMEFORM ®
TRANSLUX ®
ePD ®
®
P3e ®
®
PPD ®
®
S3p ®
®

*) CH albo LI **) tylko Niemcy

 

Kontakt