Choose your country / language

Finger followers

BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures.

Solució de recobriment Material de recobriment Tecnologia de recobriment Duresa recobriment HIT [GPa] Coeficient de fregament (sec) vs. acer Temperatura màx. de treball [ºC] Temperatura de procés [°C]
CrN / a-C S3p 30 - 40 0.1 - 0.2 350 < 200
a-C S3p 30 - 40 0.1 - 0.2 350 < 200
descarregar

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up