\uf1ad
Seleccioni el seu producte adequat
×
×
×
Solució de recobriment Material de recobriment Tecnologia de recobriment Microduresa HIT (GPa) Coeficient de fregament (sec) vs. acer Temperatura màx. de treball [ºC] Temperatura de procés
BALIQ CARBOS STAR CrN / a-C S3p 30 - 40 0.1 - 0.2 350 < 200
BALIQ CARBOS a-C S3p 30 - 40 0.1 - 0.2 350 < 200
image

Finger followers

BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures.