Choose your country / language

Long tool lifetimes, even under the harshest conditions
TiSiN-based coating using Oerlikon Balzers S3p™ technology.

El recobriment de base AlTiN/TiSiN BALIQ® MICRO TISINOS complementa els productes de base AlCrN, BALIQ® MICRO ALCRONOS, i admet el micromecanitzat d'acers trempats en una escala de duresa de 50 a 70 HRC. És extremadament resistent al desgast, també a altes temperatures d'aplicació, i permet la fabricació fiable de fins i tot les estructures de superficie més delicades. La destacada qualitat superficial i l”evacuació de virutes sense problemes garanteixen l'alta qualitat dels components i acaben amb la necessitat de tractaments mecànics posteriors al mecanitzat, tals com la rectificació i polits costosos.

El seu benefici: vida útil de les eines més llarga, fins i tot en les condicions més extremes, alta fiabilitat del procés i notable estalvi de costos i temps.

  • Alta fiabilitat de procés
  • Adequat per a estructures superficials molt fines
  • Sense necessitat de tractaments posteriors al mecanitzat
  • Vida útil de les eines molt llarga
BALIQ MICRO TISINOS
Material de recobriment AlTiSiN-based
Tecnologia de recobriment S3p
Color de recobriment bronze
Duresa recobriment HIT [GPa]* 38 +/-5
Tensió intrínseca [GPa]*** -3.1 +/-1
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 1000
Temperatura de procés [°C] < 500
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
***Tensió intrínseca [GPa] Mesurat amb XRD i/o mètode de flexió (Equació de Stoney). La tensió tèrmica calculada ha estat restada.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up