Choose your country / language

BALIQ MICRO ALTINOS - versatile coating solution for micro-machining
BALIQ ring

Amb BALIQ® MICRO ALTINOS de base AlTiN, Oerlikon Balzers ofereix un altre recobriment dedicat perfectament fi per al micromecanitzat, especialment per a aplicacions de fins a 56 HRC.

Amb la seva superfície perfectament fina BALIQ® MICRO ALTINOS garanteix una evacuació de virutes sense problemes i redueix la formació de fils recrescuts, alhora que proporciona una adhesió excepcional.

Presenta una gran resistència al desgast quan es sotmet a altes temperatures i pràcticament no té tendència a l’adhesió. Les propietats especials dels recobriments BALIQ® eliminen la necessitat d’un tractament mecànic posterior.

  • Alta fiabilitat i eficàcia del procés de micromecanitzat
  • No cal cap tractament posterior
  • Recobriments precisos d’alt rendiment
  • Producció fiable de components crítics i costosos
BALIQ MICRO ALTINOS
Material de recobriment AlTiN-based
Tecnologia de recobriment S3p
Color de recobriment bright grey
Duresa recobriment HIT [GPa]* 36 +/-3
Tensió intrínseca [GPa]*** -3.3 +/-1
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 1000
Temperatura de procés [°C] < 500
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
***Tensió intrínseca [GPa] Mesurat amb XRD i/o mètode de flexió (Equació de Stoney). La tensió tèrmica calculada ha estat restada.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up