Choose your country / language

Oerlikon Balzers’ amorphous hydrogen-free carbon (a-C) BALIQ® CARBOS coating features an exceptional combination of high hardness, low friction and low roughness.

BALIQ® CARBOS outperforms hydrogenated DLC coatings in many engineering applications with extreme contact pressures and sliding velocities. With a high proportion of tetrahedral bonds (50-60%), BALIQ® CARBOS provides substantially higher abrasive wear resistance than standard DLC´s (a-C:H).

BALIQ CARBOS
Material de recobriment a-C
Tecnologia de recobriment S3p
Color de recobriment negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* 30 - 40
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 350
Temperatura de procés [°C] < 200
Espessor del recobriment [µm] 1.5 – 2.5
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up