Choose your country / language

El recobriment ideal per a la màxima resiliència depèn en gran mesura del substrat que s’utilitza. BALIQ® CARBOS STAR, que ha estat desenvolupat per a substrats més tous com ara l’acer inoxidable i el titani, o substrats sotmesos a impactes continuats, utilitza una capa addicional de nitrur de crom per resistir les càrregues extremes.

Aquest recobriment modificat augmenta la capacitat de suport de càrrega, proporciona la duresa superficial necessària i millora significativament la resistència del recobriment de carboni superposat i tribològicament eficaç. BALIQ® CARBOS STAR ofereix un rendiment tribològic superior i és, per tant, ideal per a components sotmesos a càrregues extremadament elevades.

La fricció i el desgast elevat són els reptes més complicats en aplicacions com ara els motors dels automòbils de competició. Quan els pilots porten els seus vehicles al límit, els components crítics com ara els passadors, els arbres de lleves i els balancins han d’aportar el màxim rendiment i suportar càrregues extremes.

 

BALIQ CARBOS STAR
Material de recobriment CrN / a-C
Tecnologia de recobriment S3p
Color de recobriment negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* 30 - 40
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 350
Temperatura de procés [°C] < 200
Espessor del recobriment [µm] 2.5 - 4
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up