\uf1ad

BALIQ CARBOSEl recobriment de carboni amorf que va més enllà del DLC estàndard

×
BALIQ® CARBOS - Valve train group
BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures
Piston pins of racing engines coated with BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR show less wear and higher lifetime compared to hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS - Valves and piston ring
BALIQ® CARBOS is the superior coating against very abrasive fibres due to its high hardness and low surface roughness
BALIQ® CARBOS - The flow of intelligence
BALIQ® CARBOS - The amorphous carbon coating that goes beyond DLC

El recobriment BALIQ® CARBOS de carboni amorf sense hidrogen (a-C) d’Oerlikon Balzers compta amb una combinació excepcional d’alta duresa i fricció i rugositat baixes.

BALIQ® CARBOS té un millor rendiment que els recobriments de DLC hidrogenats en moltes aplicacions d’enginyeria a on la pressió per contacte i la velocitat de lliscament interactuen de manera extrema. Amb un alt percentatge d’unions tetrahèdriques (50-60 %), BALIQ® CARBOS proporciona una resistència al desgast abrasiu notablement més alta que el DLC.

 • Avantatges

  Avantatges

  • Combinació única d’una alta duresa, una taxa baixa de desgast, un coeficient de fricció baix i una rugositat també baixa.
  • Un rendiment notablement millor en comparació amb el DLC convencional per a aplicacions tribològiques exigents.
  • Temperatura de procés baixa, que permet un ampli ventall de materials base.
 • Especificacions

  Especificacions

  BALIQ CARBOS
  Material de recobriment a-C
  Estructura de recobriment S3p
  Color de recobriment negre
  Duresa del recobriment HIT (GPa)* 30 - 40
  Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
  Temperatura màx. de treball [ºC]**** 350
  Temperatura de recobriment [°C] < 200
  Espessor del recobriment [µm] 1,5 - 2,5
  Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
  *Duresa del recobriment HIT (GPa) Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
  **Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
  ****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.
 • Descàrregues

  Descàrregues

 • Rendiment
Contacte