Choose your country / language

BALINIT DURANA - The versatile coating for demanding machining
BALINIT DURANA - versatile coating for stick blades
BALINIT DURANA - versatile coating for endmills
BALINIT DURANA - versatile coating for drills
BALINIT DURANA - versatile coating for reamers

Les geometries de les peces de treball cada vegada més complexes, els nous materials i els requisits estrictes de precisió suposen un repte especial per a la moderna enginyeria mecànica especialitzada en eines de tall. Aquestes elevades tensions mecàniques i tèrmiques provoquen una gran abrasió, més risc d’estellat i la formació d’esquerdes a les eines de tall, la qual cosa n’escurça la vida útil i en redueix la productivitat. Per satisfer aquestes exigents demandes de mecanització, Oerlikon Balzers ha desenvolupat el revestiment versàtil BALINIT® DURANA:

  • Una combinació adaptada de l’estructura i les propietats del revestiment redueix significativament el desgast de l’abrasiu, la qual cosa es tradueix en un allargament de la vida útil de l’eina.
  • La combinació de capes basades en AlTiN i TiSiXN ofereix a BALINIT® DURANA un alt grau de ductilitat i una resistència superior al desgast abrasiu, fins i tot a temperatures de servei extremes, i això es tradueix en una gran millora de rendiment durant les exigents operacions de mecanització.
우수한 내마모성 최적화 된 코팅 층 구조: AlTiN 층의 높은 연성과 TiSiXN층의 탁월한 내마모성의 조합
치핑 최소화 코팅 구조와 특성의 맞춤형 조합을 통해 절삭 인선부의 인성 증가
크랙 발생 억제 최적화 된 응력 프로파일에 의해 높은 열피로 부하에도 크랙의 생성과 전파를 현저하게 감소
고온 및 산화로부터 절삭 인선부 보호 고온에서도 탁월한 내산화성 유지

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up